Comença gratis i millora el teu pla per a obtenir més prestacions

Free

0€

 • Versió de prova

Crimson

39,95€ mes

 • 50GB en servidor europeu
 • Un usuari administrador
 • Personalización imagen corporativa y textos.
 • Suport a través d'email

Royal

64,95€ mes

 • 100GB en servidor europeu
 • Permet la pujada de textos, imatges i vídeos
 • Tres usuaris administradors
 • Personalització a mesura imatge corporativa i camps del formulari.
 • Suport a través d'email + telèfon

Free

0€

 • Versió de prova

Crimson

439,45€ any

1 mes gratis
 • 50GB en servidor europeu
 • Un usuari administrador
 • Personalización imagen corporativa y textos.
 • Suport a través d'email

Royal

714,45€ any

1 mes gratis
 • 100GB en servidor europeu
 • Permet la pujada de textos, imatges i vídeos
 • Tres usuaris administradors
 • Personalització a mesura imatge corporativa i camps del formulari.
 • Suport a través d'email + telèfon

*IVA no inclòs

Plans Free

(14 dies)

Crimson Royal
Multillenguatge
Personalització total
Capacitat 10GB 50GB 100GB
Administrador del Sistema 1 usuari 1 usuari 3 usuaris
Usuaris de l'empresa
Servidor europeu
Gestió de rols i departaments
Denúncia anònima
Doble autenticació 2FA
Xifratge bcrypt
Esborrament i bloquejat trimestral
Suport tècnic Mail + Telefònic Mail Mail + Telefònic (Atenció
prioritària)

El preu del canal de denúncies Whistleblowing

Una eina senzilla d'utilitzar, eficient, anònima i segura per complir amb la legislació de canal de denúncies Whistleblowing amb un preu a l'abast de qualsevol empresa.

Hem creat una eina fàcil d'implementar que et permet denunciar o informar sobre qualsevol sospita de conductes, frau o irregularitats que puguin violar la legalitat o l'ètica de la vostra organització o empresa.

Els nostres preus de canal de denúncies són una petita inversió que ajudarà a la teva empresa a millorar la seva eficàcia, reduir els seus costos i complir amb la legislació.

Estalvia molt diners amb un canal de denúncies

Un enorme estalvi per evitar sancions establertes per llei o que posin en perill contravenint el compliment de les normes de conducta i el codi ètic de la teva empresa.

La instauració d'aquest canal i la seva disposició per als treballadors té com a propòsit promoure la responsabilitat empresarial, l'aplicació i el compliment legal.

Així mateix, cerca fomentar pràctiques que afavoreixin la transparència i la igualtat en l'àmbit empresarial, contribuint a reduir incidents d'assetjament laboral, assetjament sexual i possibles actes discriminatoris en l'entorn laboral.

Per què contractar un canal de denúncies a aquest preu?

La legislació espanyola de Canal de denúncies Whistleblowing obliga a totes les empreses amb més de 50 treballadors a disposar d'un canal de denúncies anònim.

Això exigeix que les empreses amb una plantilla superior a 50 empleats implementin un sistema de denúncies intern.

Aquest mecanisme ha de ser confidencial i permetre la identificació de pràctiques irregulars, assetjament laboral o violacions de drets.

Amb aquests canvis legislatius aprovats en 2023 a instàncies de la legislació europea, s'inclouen mesures més estrictes per al control de possibles violacions de drets dels treballadors en les empreses i organitzacions.

Aquesta mesura reflexa la intenció de les autoritats de enfortir la transparència i l'ètica en les empreses,, amb conseqüències més i mportants per a aquelles que no compleixin amb els estàndards establerts.

Les multes poden arribar al milió d'euros en el cas de no disposar del canal de denúncies obligatori.

Una petita inversió que permetrà estalviar molt diners en denúncies, sancions i multes fa que el preu del canal de denúncies sigui molt rendible.

Seguretat i confidencialitat

El nostre programari garanteix un maneig segur de la informació relacionada amb les denúncies, la qual cosa es tradueix en la prevenció de possibles bretxes de seguretat que podrien resultar costoses per a l'empresa.

A més, en protegir la confidencialitat dels denunciants i la sensibilitat de les dades, s'eviten problemes legals i multes associades amb la violació de la privadesa.

Això permet estalviar molt diners en altres mesures de seguretat o en possibles denúncies per violació de drets dels treballadors.

Complir amb la normativa

La implantació d'un programari de canal de denúncies ajuda a les organitzacions i empreses a complir amb la normativa.

Això evita sancions i multes i permet estalviar grans sumes de diners en multes i reclamacions de tot tipus a més del conseqüent gasto legal en advocats que això pogués comportar.

Eficiència en la gestió

Suposa un gran estalvi econòmic per la reducció de costos en mà d'obra i temps de treball. En proporcionar-te un sistema eficient i ràpid per informar i gestionar denúncies es redueix considerablement el gasto de personal associat.

Aquesta agilitat redueix els temps dedicats a la resolució de problemes, optimitzant recursos i disminuint els costos associats amb processos prolongats.

Ètica i transparència empresarial

Aquest tipus de canals de denúncia millora la percepció de l'empresa davant clients, proveïdors i treballadors. En demostrar un compromís clar amb la integritat, es construeix confiança i lleialtat amb tots els estaments de l'empresa tant interns com col·laboradors.

Això es tradueix en un augment en els ingressos i una major retenció de clients. A més a més, augmenta la confiança dels treballadors en la teva companyia el que deriva en augment de la productivitat i una reducció de costos per baixes laborals que repercuteix en una reducció dels gastos que això porta associat a les empreses.

Prevenció de gastos legals i de reputació

Aquest àrea clau d'estalvi és l'adequada prevenció de problemes legals i crisis de reputació de les empreses. Un programari d'aquesta mena de fàcil gestió permet evitar aquests problemes la qual cosa repercuteix en una gran disminució de despeses en representació legal, processos judicials o reclamacions.

També es redueix el cost econòmic que implicaria rentar la imatge de l'empresa en cas d'una crisi de reputació pública.

La investigació i la informació redueixen gastos

Aquest tipus d'aplicacions aconsegueixen aportar a l'empresa una gran quantitat d'informació que serveix per prevenir situacions desagradables en el futur.

Amb ella es poden elaborar investigacions més profundes que permetin millorar l'eficiència de l'empresa i evitar els costos addicionals d'una operativa ineficient.

Invertir en un programari de canal de denúncies no només és una decisió estratègica, sinó també una mesura econòmicament intel·ligent per a qualsevol empresa.

Això redueix el risc associat per multes o sancions a més d'evitar problemes amb la violació de la intimitat i privadesa del treballador.

Aquesta petita inversió és assequible per a qualsevol empresa i et proporciona la tranquil·litat de protegir la teva plantilla, la teva reputació i les teves despeses inesperades.

És imperatiu assegurar l'anonimat de les denúncies i garantir la seva accessibilitat per a tots els empleats. Les empreses que no compleixin amb aquesta obligació podrien enfrontar-se a sancions i multes.

L'adopció d'un programari de canal de denúncies comporta beneficis econòmics substancials per a les empreses en reduir els seus gastos de diverses maneres.

Totes aquestes mesures fan que el precio de un canal de denuncias suposi reduir les despeses en la teva empresa en diversos aspectes.

No només contribueix al compliment normatiu i reforça la cultura organitzacional, sinó que també impacta econòmicament en protegir la seguretat de la informació, optimitzar la gestió, millorar la reputació i prevenir problemes legals.

Tot això ayudará a la salud financiera general de tu empresa ajudarà a la salut financera general de la teva empresa evitant problemes legals alhora que es redueixen les despeses associades.

Δ