Comeza gratis e mellora o teu plan para obter máis prestacións

Free

0€

 • Versión de proba

Crimson

39,95€ mes

 • 50GB en servidor europeo
 • Un usuario administrador
 • Personalización imagen corporativa y textos.
 • Soporte a través de email

Royal

64,95€ mes

 • 100GB en servidor europeo
 • Permite a subida de textos, imaxes e vídeos
 • Tres usuarios administradores
 • Personalización a medida imagen corporativa y campos del formulario.
 • Soporte a través de email + teléfono

Free

0€

 • Versión de proba

Crimson

439,45€ ano

1 mes gratis
 • 50GB en servidor europeo
 • Un usuario administrador
 • Personalización imagen corporativa y textos.
 • Soporte a través de email

Royal

714,45€ ano

1 mes gratis
 • 100GB en servidor europeo
 • Permite a subida de textos, imaxes e vídeos
 • Tres usuarios administradores
 • Personalización a medida imagen corporativa y campos del formulario.
 • Soporte a través de email + teléfono

*IVE non incluído

Plans Free

(14 días)

Crimson Royal
Multilenguaje
Personalización total
Capacidade 10GB 50GB 100GB
Administrador do Sistema 1 usuario 1 usuario 3 usuarios
Usuarios da empresa
Servidor europeo
Xestión de roles e departamentos
Denuncia anónima
Doble autenticación 2FA
Cifrado bcrypt
Borrado e bloqueado trimestral
Soporte técnico Mail + Telefónico Mail Mail + Telefónico (Atención
prioritaria)

O prezo do canal de denuncias Whistleblowing

Unha ferramenta sinxela de utilizar, eficiente, anónima e segura para cumprir coa lexislación do canal de denuncias Whistleblowing cun prezo ao alcance de calquera empresa.

Creamos unha ferramenta fácil de implementar que che permite denunciar ou informar sobre calquera sospeita de condutas, fraudes ou irregularidades que poidan violar a legalidade ou a ética da súa organización ou empresa.

Os nosos prezos de canal de denuncias son unha pequena inversión que axudará á túa empresa a mellorar a súa eficacia, reducir os seus custos e cumprir coa lexislación.

Aforra moito diñeiro cun canal de denuncias

Un aforro enorme para evitar sancións establecidas por lei ou que poñan en perigo incumprindo o cumprimento das normas de conduta e o código ético da túa empresa.

A instauración deste canal e a súa disposición para os traballadores ten como propósito promover a responsabilidade empresarial, a aplicación e o cumprimento legal.

Do mesmo xeito, busca fomentar prácticas que favorezan a transparencia e a igualdade no ámbito empresarial, contribuíndo a reducir incidentes de acoso laboral, acoso sexual e posibles actos discriminatorios no entorno laboral.

¿Por que contratar un canal de denuncias a este prezo?

A lexislación española de Canal de denuncias Whistleblowing obriga a todas as empresas con máis de 50 traballadores a dispoñer dun canal de denuncias anónimo.

Isto require que as empresas cun cadro de persoal superior a 50 empregados implementen un sistema de denuncias interno.

Este mecanismo debe ser confidencial e permitir a identificación de prácticas irregulares, acoso laboral ou violacións de dereitos.

Con estes cambios lexislativos aprobados en 2023 en consonancia coa lexislación europea, inclúense medidas máis estritas para o control de posibles violacións de dereitos dos traballadores nas empresas e organizacións.

Esta medida reflexa a intención das autoridades de reforzar a transparencia e a aplicación nas empresas, con consecuencias máis importantes para aquelas que non cumpran cos estándares establecidos.

As multas poden chegar ao millón de euros no caso de non dispoñer do canal de denuncias obrigatorio.

Unha pequena inversión que permitirá aforrar moito diñeiro en denuncias, sancións e multas fai que o prezo do canal de denuncias sexa moi rendible.

Seguridade e confidencialidade

O noso software garante un manexo seguro da información relacionada coas denuncias, o que se traduce na prevención de posibles bretas de seguridade que poderían resultar custosas para a empresa.

Ademais, ao protexer a confidencialidade dos denunciantes e a sensibilidade dos datos, evítanse problemas legais e multas asociadas á violación da privacidade.

Isto permite aforrar moito diñeiro en outras medidas de seguridade ou en posibles denuncias por violación de dereitos dos traballadores.

Cumprimento da normativa

A implantación dun software de canal de denuncias axuda ás organizacións e empresas a cumprir coa normativa.

Isto evita sancións e multas e permite aforrar grandes sumas de diñeiro en multas e reclamacións de todo tipo, ademais do consiguiente gasto legal en avogados que iso puidese acarrear.

Eficacia na xestión

Supón un gran aforro económico pola redución de custos en man de obra e tempo de traballo. Ao proporcionarche un sistema eficiente e rápido para informar e xestionar denuncias, reduces considerablemente o gasto de persoal asociado.

Esta axilidade reduce os tempos dedicados á resolución de problemas, optimizando recursos e diminuíndo os custos asociados con procesos prolongados.

Ética e transparencia empresarial

Este tipo de canais de denuncia mellora a percepción da empresa ante clientes, proveedores e traballadores. Ao demostrar un compromiso claro coa integridade, constrúese confianza e lealdade con todos os estamentos da empresa, tanto internos como colaboradores.

Isto tradúcese nun aumento nos ingresos e unha maior retención de clientes. Ademais, aumenta a confianza dos traballadores na túa compañía, o que deriva nun aumento da produtividade e unha redución de custos por baixas laborais que repercute nunha redución dos gastos que isto leva asociado ás empresas.

Prevención de gastos legais e de reputación

Otra área crave de aforro é a adecuada prevención de problemas legais e crises de reputación das empresas. Un software deste tipo de fácil xestión permite evitar estes problemas o cual repercute nunha gran diminución de gastos en representación legal, procesos xudiciais ou reclamacións.

Tamén se reduce o custo económico que implicaría lavar a imaxe da empresa en caso dunha crise de reputación pública.

A investigación e a información reducen gastos

Este tipo de aplicacións consegue aportar á empresa unha gran cantidade de información que serve para previr situacións desagradables no futuro.

Con ela, pódense elaborar investigacións máis profundas que permitan mellorar a eficiencia da empresa e evitar os custos adicionais dunha operativa ineficiente.

Investir nun software de canal de denuncias non só é unha decisión estratéxica, senón tamén unha medida economicamente intelixente para calquera empresa.

Redúcese así o risco asociado por multas ou sancións ademais de evitar problemas coa violación da intimidade e privacidade do traballador.

Esta pequena inversión é asequible para calquera empresa e bríndache a tranquilidade de protexer á túa plantilla, a túa reputación e os teus gastos inesperados.

É imperativo asegurar o anonimato das denuncias e garantir a súa accesibilidade para todos os empregados. As empresas que non cumpran con esta obriga poderían enfrontarse a sancións e multas.

A adopción dun software de canal de denuncias conleva beneficios económicos substanciais para as empresas ao reducir os seus gastos de diversas maneiras.

Todas estas medidas fan que o precio de un canal de denuncias supoña reducir os gastos na túa empresa en varios aspectos.

Non só contribúe ao cumprimento normativo e fortalece a cultura organizacional, senón que tamén impacta economicamente ao protexer a seguridade da información, optimizar a xestión, mellorar a reputación e previr problemas legais.

Todo isto axudará á saúde financeira xeral da túa empresa evitando problemas legais á vez que se reducen os gastos asociados.

Δ