canal de denuncias administracion publica

Entitats Públiques

WeOk es posiciona en el mercat com l'únic canal de denúncies especialitzat en entitats públiques.

Amb un enfocament integral que abasta des de l'administració estatal, passant per l'autonòmica fins a la local, WeOk ofereix una solució adaptada a les necessitats específiques de cada entitat, garantint el compliment de la Llei 2/2023.

Contacte

Per què WeOk?

Especialització en el Sector Públic

Servei dissenyat específicament per a entitats estatals, autonòmiques, locals, universitats públiques, corporacions de dret públic, partits polítics, sindicats, patronals i fundacions.

Compliment Legal Garantit

Adaptació completa a la Llei 2/2023, assegurant el compliment normatiu i protegint tant l'entitat com als denunciants.

Confidencialitat i Seguretat

-

Màximes garanties de confidencialitat i seguretat en la gestió de les denúncies, respectant la privacitat de l'informant i de les persones implicades.

Per què la meva entitat pública ha de tenir un canal de denúncies?

Les entitats públiques estan obligades a tenir un canal de denúncia segons la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. Aquesta llei introdueix l'obligació de disposar de canals interns de denúncia no sols per a empreses privades amb un cert nombre d'empleats, sinó també per a totes les Administracions Públiques, així com altres organismes i entitats del sector públic.

Quina data límit tenen les entitats públiques per a tenir actiu el seu canal de denúncies?

Les entitats públiques tenien com a data límit per a implementar el seu canal de denúncies el 13 de juny de 2023. Aquesta data era aplicable per a empreses de més de 249 empleats i aquelles altres obligades per la seva activitat o volum de negoci, incloent-hi administracions i entitats públiques i resta d'organitzacions obligades.

Dashboard

Característiques principals de WeOk

Accessibilitat i Facilitat d'Ús

Plataforma intuïtiva i fàcil d'usar, accessible des de qualsevol dispositiu.

Gestió Integral de Denúncies

Des de la recepció fins al seguiment i resolució de cada cas, amb terminis definits i clars.

Configuració Flexible

Tant dels departaments de cada entitat, així com dels usuaris implicats en el procés d'atenció i resolució de les denúncies.

Suport Especialitzat

Equip d'experts en legislació del sector públic, disponible per a assessorament i gestió d'incidències.

Informe i Anàlisi

Eines de reporti i anàlisis per a avaluar l'efectivitat del canal i millorar les polítiques internes.

Informe i Anàlisi

Eines de reporti i anàlisis per a avaluar l'efectivitat del canal i millorar les polítiques internes.

Beneficis per a Entitats Públiques

Transparència i Confiança

Reforça la transparència i fomenta un clima de confiança dins i fora de l'organització.

Protecció davant Represàlies

Sistema de protecció que assegura la integritat dels denunciants, evitant qualsevol tipus de represàlia.

Prevenció de la Corrupció

Contribueix de manera significativa a la prevenció i lluita contra la corrupció.

Millora de la Imatge Institucional

Posiciona a l'entitat com compromesa amb la legalitat i les bones pràctiques.

Δ