canal de denuncias administracion publica

Entidades Públicas

WeOk posiciónase no mercado como a única canle de denuncias especializado en entidades públicas.

Cun enfoque integral que abarca desde a administración estatal, pasando pola autonómica ata a local, WeOk ofrece unha solución adaptada ás necesidades específicas de cada entidade, garantindo o cumprimento da Lei 2/2023.

Contacto

Por que WeOk?

Especialización no Sector Público

Servizo deseñado especificamente para entidades estatais, autonómicas, locais, universidades públicas, corporacións de dereito público, partidos políticos, sindicatos, patronais e fundacións.

Cumprimento Legal Garantido

Adaptación completa á Lei 2/2023, asegurando o cumprimento normativo e protexendo tanto á entidade como aos denunciantes.

Confidencialidade e Seguridade

-

Máximas garantías de confidencialidade e seguridade na xestión das denuncias, respectando a privacidade do informante e das persoas implicadas.

Por que a miña entidade pública debe ter unha canle de denuncias?

As entidades públicas están obrigadas a ter unha canle de denuncia segundo a Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción. Esta lei introduce a obrigación de dispoñer de canles internas de denuncia non só para empresas privadas con certo número de empregados, senón tamén para todas as Administracións Públicas, así como outros organismos e entidades do sector público.

Que data límites teñen as entidades públicas para ter activo a súa canle de denuncias?

As entidades públicas tiñan como data límites para implementar a súa canle de denuncias o 13 de xuño de 2023. Esta data era aplicable para empresas de máis de 249 empregados e aqueloutras obrigadas pola súa actividade ou volume de negocio, incluíndo administracións e entidades públicas e resto de organizacións obrigadas.

Dashboard

Características principais de WeOk

Accesibilidade e Facilidade de Uso

Plataforma intuitiva e fácil de usar, accesible desde calquera dispositivo.

Xestión Integral de Denuncias

Desde a recepción ata o seguimento e resolución de cada caso, con prazos definidos e claro.

Configuración Flexible

Tanto dos departamentos de cada entidade, así como dos usuarios implicados no proceso de atención e resolución das denuncias.

Soporte Especializado

Equipo de expertos en lexislación do sector público, dispoñible para asesoramento e xestión de incidencias.

Informe e Análise

Ferramentas de reporte e análises para avaliar a efectividade da canle e mellorar as políticas internas.

Informe e Análise

Ferramentas de reporte e análises para avaliar a efectividade da canle e mellorar as políticas internas.

Beneficios para Entidades Públicas

Transparencia e Confianza

Reforza a transparencia e fomenta un clima de confianza dentro e fóra da organización.

Protección ante Represalias

Sistema de protección que asegura a integridade dos denunciantes, evitando calquera tipo de represalia.

Prevención da Corrupción

Contribúe de maneira significativa á prevención e loita contra a corrupción.

Mellora da Imaxe Institucional

Posiciona á entidade como comprometida coa legalidade e as boas prácticas.

Δ